miercuri, 2 septembrie 2015

Pluralismul

Pluralismul
Introducere | Tipuri de pluralism

Introducere

Pluralismul, potrivit numelui său, este un concept utilizat cu  mai multe sensuri în filosofie (vezi mai jos). Dar, în termeni generali, este teoria că există mai mult de o substanță de bază sau de un principiu.

Acesta este în contrast cu monismul, care susține că în cele din urmă nu există decât un singur tip de substanță, și cu dualismul, care susține că finalmente există două tipuri de substanțe în univers (sau, în filosofia minţii, că mintea și materia sunt două substanțe separate). Se poate argumenta că dualismul este un caz specific de pluralism.

Pluralismul este, de asemenea, numele unei vechi şcoli greceşti de filozofie pre-socratică, în mare măsură independentă, care îi include pe Anaxagoras, Arhelau (secolul al 5-lea î.Hr.) și Empedocle (a se vedea secțiunea cu privire la școala pluralismului).

Tipuri de pluralism

În metafizică:
Pluralismul este credința că realitatea constă din mai multe substanțe diferite.

În filosofia minţii:
Pluralismul este credința că există o multitudine de substanțe de bază care alcătuiesc mințile și trupurile oamenilor.

În epistemologie:
Pluralismul este afirmația că există mai multe descrieri contradictorii, dar încă fidele ale lumii, și că că nici un singur sistem explicativ sau de viziune a realității nu poate explica toate fenomenele vieții.

În etică:
Pluralismul este presupunerea că există multe surse independente de valoare și că nu există un singur adevăr, chiar și în domeniul moral.

În filosofia politică:
Pluralismul este acceptarea unei multitudini de grupuri cu interese concurente. Acesta este cel mai obişnuit concept folosit în mod frecvent în conversaţia generală.


* * *

Niciun comentariu: