sâmbătă, 26 septembrie 2015

Subiectivismul

Subiectivismul 
Introducere | Tipuri de subiectivism

Introducere

Subiectivismul este teoria că percepția (sau constiinta) este realitatea, și că nu există un adevăr fundamental conform căruia realitatea există independent de percepție. Cu toate acestea, subiectivismul nu susține că "totul este iluzie" sau că "nu există nici un fel de lucru care să fie real", numai că natura realității depinde de conștiința individului. Într-o formă extremă, acesta poate susține că natura și existența fiecărui obiect depinde numai de conștientizarea subiectivă a acestuia de către cineva.

Subiectivismul îşi are baza filosofică în scrierile lui Rene Descartes ("Cogito ergo sum" - „cuget deci exist”), iar empirismul și idealismul lui George Berkeley este o formă mai extremă a acestuia.

Acesta este foarte similar cu doctrina solipsismului și este legat într-un fel de relativismul metafizic. În antiteză cu subiectivismul este obiectivismul, care susține că realitatea există cu totul independent de minte. Un alt concept înrudit cu subiectivismul este cel al panpsihismului, care consideră că toate părțile materiei implică mintea, că totul este conştient și că există, fie mai multe minți separate, fie o singură minte care unește tot ceea ce este.

Tipuri de subiectivism

Subiectivismul metafizic este ideea (așa cum este descris mai sus) că nu există un adevăr fundamental conform căruia realitatea există independent de percepție.

Subiectivismul etic (sau subiectivismul moral) este credința meta-etică conform căreia propoziţiile etice se reduc, de fapt, la declaratii cu privire la atitudinile și / sau convențiile persoanelor individuale, sau că orice propoziţie etică implică o atitudine deținută de cineva. Prin urmare, este o formă a relativismului moral în care adevărul afirmaţiilor morale se referă la atitudinile indivizilor. Poziția opusă este cea a obiectivismului moral sau a mai extremului absolutism moral.

http://www.philosophybasics.com/branch_subjectivism.html

* * *

Niciun comentariu: