vineri, 20 martie 2015

Atomismul


Atomismul

Introducere | Atomismul Indiei antice | Istoria atomismului occidental | Tipurile atomismului

Introducere 

Atomismul este teoria că toată realitatea și toate obiectele din univers sunt compuse din elemente de bază foarte mici, indivizibile și indestructibile cunoscute sub numele de atomi (de la "atomos" greci, care înseamnă "indivizibil"). Acest lucru duce în mod logic la poziția că exista numai atomi, și nu există obiecte compuse (obiecte din părți componente), ceea ce ar însemna că organismele umane, norie, planetele, etc, toate nu exista.

Atomismul tradițional afirmă că toate obiectele fizice constau din diferite aranjamente ale atomilor nemuritori și vidul infinit în care se formează diferite combinații și forme. Nu există nici un loc în această teorie pentru conceptul de Dumnezeu, iar acesta este, în esență, un fel de materialism sau fizicalism.

Atomismul Indiei antice

Școala hindusă Nyaya-Vaisesika a dezvoltat una dintre cele mai timpurii forme ale atomismului în India, în perioada dintre secolul al 6-lea  î.Hr. și secolul 1  î.Hr., cu teorii elaborate privind modul în care cele patru tipuri de atomi elementari (cu 24 de calități posibile, diferite), se combină. Acești atomi erau consideraţi a avea proprietăți generale (intensive și extensive) și proprietăți specifice (intensive), și a se combina în perechi (diade), iar apoi în grup de trei perechi (triadele), care sunt cele mai mici unități vizibile ale materiei.

A existat o doctrină a atomismului budist, care a început să se dezvolte în India, înainte de secolul al 4-lea î.Hr., în care erau tot patru tipuri de atomi,  corespunzător standardelor elementare. Fiecare dintre aceste elemente are o proprietate specifică, cum ar fi soliditatea sau mișcarea, și îndeplinește o funcție specifică în amestecuri, cum ar fi asigurarea întreţinerii sau provocarea creșteii. Mișcarea a avut o a doua etapă în timpul secolului al 7-lea d.Hr., condusă de Dharmakirti, care a considerat atomii ca fiind de dimensiunea unui punct, de mică durată și generatori de energie.

Apoi, religia Jainistă în India a dezvoltat, de asemenea, o teorie atomică în secolul 1   î.Hr. Jainiştii şi-au imaginat lumea ca fiind compusă în întregime din atomi, cu excepția sufletelor. Fiecare atom, în conformitate cu filosofia Jainistă, are un fel de gust, un miros, o culoare, și două tipuri de atingere, și poate exista în una din cele două stări, "subtilă" (caz în care se pot potrivi in spatii infinit de mici) și "brută" (caz în care au extensie și ocupă un spațiu finit). Atomii se pot combina în funcție de proprietățile lor nesfârşite de a produce oricare din cele șase agregate - elemente compuse - (pământ, apă, întuneric, obiecte de simț, materie karmică și materie improprie), similar cu conceptul grec despre elemente.

Istoria atomismismului occidental

În filozofia occidentală, atomismul este de obicei asociat cu filosoful grec presocratic Democrit, deși în realitate Leucip a fost profesorul lui Democrit (secolul al 5-lea î.Hr.) a fost cu siguranță co-fondatorul doctrinei, și foarte probabil pe deplin responsabil pentru asta. Aristotel l-a creditat explicit pe Leucip cu invenția atomismului, deși din scrierile sale nu au supravieţuit fragmente, și avem doar câteva fragmente din scrierile lui Democrit (iar cele mai multe dintre acestea, la mâna a doua).

Democrit și Leucip au susţinut că substanța ascunsă în toate obiectele fizice constă din diferitele aranjamente ale atomilor si vidului. Atât atomii cât si vidul nu au fost niciodată creaţi, şinu se vor termina niciodată. Vidul este infinit și oferă spațiul în care atomii se pot grupa sau separa în mod diferit. Diferitele grupări şi separări posibile în vid determină conturul exterior și mărimea obiectelor pe care le simțim, le vedem, le mâncăm, le auzim, le mirosim, și le gustăm. In timp ce noi putem simti cald sau rece, "cald" și "rece" nu au de fapt nici o existență reală, dar sunt pur şi simplu senzatii produse în noi de diferitele grupări sau separări ale atomilor în vidul care compune obiectul.

Platon a obiectat față de inutilitatea mecanicistă a atomismului lui Democrit, argumentând că atomii doar strivindu-se în alţi atomi nu ar putea niciodată să producă frumusețea și forma lumii. Pentru Platon, cele patru corpuri simple (foc, aer, apă și pământ) au fost (corpuri) solide geometrice, ale căror feţe au fost, la rândul lor, formate din triunghiuri. Deoarece corpurile simple, ar putea fi descompuse în triunghiuri, triunghiurile ar putea fi reasamblate în atomii diferitelor elemente și substanțe.

Aristotel a afirmat că elementele foc, aer, pământ și apă nu au fost făcute din atomi, dar au existat dintotdeauna. El a considerat existența unui vid, de care au avut nevoie în teoriile atomice, ca o încălcare a principiilor fizice, și a speculat că schimbarea a avut loc nu prin rearanjarea atomilor pentru a face noi structuri, ci prin transformarea materiei din ceea ce a fost într-o nouă realitate posibilă. Aristotel a reprezentat prima mișcare importantă departe de atomism.

Epicur a fost un adept al atomismului lui Democrit, deși el întrebat cum anume ar putea fi explicate fenomene specifice naturale (cum ar fi cutremurele, fulgerele, cometele sau fazele Lunii)  prin această teorie. Alți studenți epicurieni, în special Lucrețiu (99-55 î.Hr.), au completat atomismul, și au descris modul în care universul şi-a început stadiul actual (după coliziunile care sfărâmă obiectele mari în obiecte mici, praful rezultat, încă compus din aceiași eterni atomi ai configuraţiilor anterioare ale universului, cade într-o mișcare învolburată care atrage praful formând obiecte mai mari din nou, pentru a începe un alt ciclu).

Filozofia aristotelică a eclipsat importanța atomistilor, și a existat puțin interes manifestat în idei de-a lungul întregii perioade medievale până la resuscitarea sa în secolele al 16-lea și al 17-lea, cu toate că școala islamică de filosofie Ash'arite, în special al-Ghazali ( 1058 - 1111),  a propus un tip de hibrid al atomismului în care atomii sunt singurele lucruri materiale perpetue în existență, iar toate celelalte din lume sunt întâmplătoare (durând numai o clipă), iar evenimentele contingente sunt rezultatul direct al intervenției constante a lui Dumnezeu.

O mare parte a reînnoirii interesului în atomism în secolele al 16-lea și al 17-lea a fost grăbit de progresele științifice, în special cele ale lui Nicolaus Copernic (1473-1543) și Galileo Galilei (1564-1642), care el însuşi s-a convertit la atomism atunci când a descoperit că teoria lui corpusculară a materiei și experimentele sale cu privire la căderea corpurilor și planurile înclinate au contrazis tendinţa teoriilor aristotelice. Filosofii englezi Sir Francis Bacon și Thomas Hobbes au fost ambii confirmaţi ca atomişti pentru un timp, așa cum a fost Giordano Bruno (1548 - 1600) în Italia.

Totuşi, marile figuri ale renașterii atomismului au fost filosofii francezi René Descartes și Pierre Gassendi (1592 - 1655), precum și filozoful și omul de știință irlandez Robert Boyle (1627-1691).

Filosofia mecanică a teoriei corpusculare a lui Descartes  (că tot ceea ce este fizic în univers este format din corpusculi infimi de materie, și că senzatiile, cum ar fi gustul sau temperatura, sunt cauzate de forma și dimensiunea de particulelor mici de materie) a avut multe în comun cu atomismul, și poate fi considerată într-un sens o altă versiune a acestuia, deși pentru Descartes nu ar putea exista nici un vid, şi toată materia a fost în mod constant rotită pentru a preveni un vid de corpusculi permutaţi din altă materie. Descartes a fost, de asemenea, ferm pe conceptul de dualitate minte / corp, ceea ce a permis o lume independentă de existență pentru gândire, suflet și, cel mai important, Dumnezeu.

Pierre Gassendi a fost un preot francez și filozof naturalist, care a stabilit să purifice atomismul de concluziile filosofice eretice și ateiste. El si-a formulat concepția atomistă de  filosofie mecanică parțial ca răspuns pentru Descartes, în special în opoziţie cu vederea reducţionistă a lui Descartes, că numai explicațiile pur mecanice ale fizicii sunt valabile.

Forma atomismului lui Robert Boyle, care a ajuns să fie acceptată de majoritatea oamenilor de stiinta englezi, a fost în esență un amestec al celor două sisteme franceze. El a ajuns la aceasta după întâmpinarea problemelor reconcilierii fizicii aristotelice cu experimentele sale de chimie.

Roger Boscovich  (1711 - 1787) a furnizat prima teorie matematică generală a atomismului, utilizând principiile mecanicii newtoniene. Apoi, la începutul secolului al 19-lea, John Dalton (1766-1844) si-a dezvoltat teoria atomică în care a propus pentru prima dată că fiecare element chimic este compus din atomi de un singur tip, unic, care se pot combina pentru a forma structuri mai complexe (compuși chimici).

Deși atomismul filosofic a dus la dezvoltarea teoriei științifice atomice timpurii, știința modernă a arătat că atomii în sens chimic sunt de fapt compuşi din particule mai mici (electroni, neutroni și protoni), și că acestea, la rândul lor sunt formate din particule chiar mai fundamentale numite quarci. Cu toate că principiul se poate încă aplica teoretic, există puțini, dacă or mai fi, atomişti moderni.

Tipurile atomismului

Atomismul social este credința că societatea ar trebui să fie văzută în termenii importanței individului, iar societatea este construită artificial. Se consideră că toate proprietățile instituțiilor și valorile sunt pur şi simplu acumulate din strădania individului.

Atomismul logic a fost dezvoltat de Bertrand Russell (afară de lucrarea anterioară a lui Ludwig Wittgenstein), într-o încercare de a identifica "atomii gândirii", componentele gândirii care nu pot fi împărțite în bucăți mai mici de gândire.

Teoria simplelor este o doctrină a mereologiei contemporane (teoria părţilor şi, respectiv, a întregului lor), în care un "simplu" este orice lucru care nu are părţi proprii (similar cu conceptul filosofic al unui atom), și este în contrast cu "gunk" care este orice întreg ale cărui părţi au, la rândul lor, propriile lor părți componente.


http://www.philosophybasics.com/branch_atomism.html


* * *Niciun comentariu: