luni, 16 martie 2015

Agnosticismul

Agnosticismul

Introducere

Agnosticismul este credința că natura și existența unor zei este necunoscuta și în mod inerent incognoscibilă datorită naturii experienței subiective. Din punct de vedere tehnic, această poziţie este agnosticismul puternic: în uzanţa populară, un agnostic poate fi doar o persoană care nu ia poziție, pro sau contra, existenței zeilor, sau care nu a fost încă în măsură să decidă, sau care suspendă judecata din cauza lipsei probelor într-un fel sau altul (agnosticismul slab).

Agnosticismul susține că natura și atributele lui Dumnezeu sunt dincolo de înțelegerea minții finite și limitate a omului. Agnosticii, în general, susțin, fie că nu este posibil să ai cunoştinţă absolută sau certă privind existența sau non-existența lui Dumnezeu sau a zeilor, sau că, în timp ce certitudinea individuală poate fi posibilă, ei personal nu au cunoştinţă. În ambele cazuri, acest lucru implică o anumită formă a scepticismului.

Cel mai vechi agnostic declarat a fost Protagoras, deși termenul în sine (de la grecescul "agnosis" care înseamnă "fără cunoaștere"), nu a fost creat în limba engleză până în anul 1880 de TH Huxley.


Tipuri ale Agnosticismului

Agnosticismul puternic 
Acesta este punctul de vedere (de asemenea, numit agnosticismul dur (greu), agnosticismul închis, agnosticismul strict, agnosticismul absolut sau agnosticismul epistemologic), că problema existenței sau nonexistenţei lui Dumnezeu sau a zeilor este necunoscută datorită incapacității noastre naturale de a verifica orice experiență cu ceva, în afară de altă experiență subiectivă.

Agnosticismul uşor:
Acesta este punctul de vedere (de asemenea, numit agnosticism slab, agnosticism moale, agnosticism deschis, agnosticism empiric, sau agnosticism temporal), că existența sau nonexistenţa lui Dumnezeu sau a zeilor este necunoscută în prezent, dar ea nu este neapărat incognoscibilă, prin urmare, se va opri (suspenda) judecata până când devin disponibile mai multe dovezi.

Agnosticismul pragmatic:
Acesta este punctul de vedere că nu există dovada  oricărei existențe  ori nonexistenţe a lui Dumnezeu sau a zeilor.

Agnosticismul apatic:
Acesta este punctul de vedere că nu există dovada  oricărei existențe  ori nonexistenţe a lui Dumnezeu sau a zeilor, dar deoarece orice Dumnezeu sau zeii care pot exista par indiferenţi faţă de univers sau bunăstarea locuitorilor săi, întrebarea este, oricum,  în mare măsură academică.

Teismul Agnostic:
Acesta este punctul de vedere (de asemenea, numit agnosticism religios) al acelora care nu pretind să știe de existența lui Dumnezeu sau a zeilor, dar cred, totuşi, într-o asemenea existență.

Ateismul Agnostic:
Acesta este punctul de vedere al celor care pretind că nu știu de existența sau nonexistenţa lui Dumnezeu sau a zeilor, dar nu cred în ei.

Ignosticismul:
Acesta este punctul de vedere că o definiție coerentă a lui "Dumnezeu" trebuie să fie prezentată, înainte ca problema existenței sau nonexistenţei lui Dumnezeu să poată fi discutată chiar în mod semnificativ. Dacă definiția aleasă nu este coerentă, ignosticii susţin părerea noncognitivă că existența lui Dumnezeu este lipsită de sens sau neverificabilă din punct de vedere empiric. AJ Ayer, Teodor Drange și alți filosofi consideră atât ateismul cât şi agnosticismul ca fiind incompatibile cu ignosticismul, pe motiv că ateismul și agnosticismul acceptă "existenţa lui Dumnezeu", ca o propunere semnificativă care poate fi argumentată pro sau contra.
Susţinătorii agnosticismului

Unii dintre cei mai importanţi filosofi agnostici sunt Protagoras, TH Huxley, Robert Ingersoll și Bertrand Russell, dar mult mai multe persoane publice s-au declarat  agnostice, inclusiv Charles Darwin, Albert Einstein, Milton Friedman, Carl Sagan și Mark Twain.

Sofistul grec Protagoras a fost probabil cel mai timpuriu agnostic. El a declarat că existența zeilor a fost incognoscibilă în secolul al 5-lea î.Hr .

Huxley a fost responsabil pentru crearea termenilor "agnostic" și "agnosticism" pentru a rezuma poziția sa proprie cu privire la metafizică. Agnosticismul lui era un răspuns la intoleranța clericală a anilor 1860, care a încercat să suprime descoperirile științifice care apăruseră în conflict cu Scriptura.

Ingersoll, cunoscut sub numele de "Marele agnostic", a fost un politician influent american la sfârşitul secolului al 19-lea, și un susținător puternic al gândirii libere (punctul de vedere filosofic care susține că credinţele ar trebui să fie formate pe baza științei și logicii și să nu fie influențate de emoție, autoritate, tradiție sau dogmă). El a popularizat și a justificat poziția agnostică, pe care a rezumat-o în conferinţa sa din 1986 "De ce sunt un Agnostic".

"De ce nu sunt creștin" și "Sunt un ateu sau un agnostic?" sunt considerate declarații clasice ale agnosticismului lui Russell. El a avut grijă să facă distincția între ateismul său cu privire la anumite tipuri de concepte despre Dumnezeu și agnosticismul său cu privire la alte tipuri de inteligență supraomenească. Deși, în general, s-a considerat un agnostic, într-un context pur filosofic, el a spus că eticheta "ateu" a exprimat o înțelegere mai exactă a opiniilor sale într-un context popular.


http://www.philosophybasics.com/branch_agnosticism.html


* * *

Niciun comentariu: